Allshore erbjuder flera paketeringar av Testtjänster

C
NEARSHORE & OFFSHORELEVERANTÖR

Allshore erbjuder flera paketeringar av Testtjänster

DIN LOKALA & GLOBALA PARTNER

Allshore Test-tjänster

Allshore är experter på att bygga infrastruktur för IOT Testning, Robotics, Testautomtisering, Prestandatestning och Regressionstestning. Vi har en egen plattform för testautomatisering och stor vana att arbeta med plattformen Tricentis Tosca.
 
LOKAL & GLOBAL PARTNER

Test tjänster

Allshore är experter på att bygga infrastruktur för IOT Testning, Robotics, Testautomtisering, Prestandatestning och Regressionstestning. Vi har en egen plattform för testautomatisering och stor vana att arbeta med plattformen Tricentis Tosca.
IOT testing

Komplexiteten i IoT-systemarkitekturen gör det nödvändigt att ha olika typer av test över alla systemkomponenterna. Skalbarhet, prestanda och säkerhet är viktiga faktorer som måste säkerställas vid testning av IoT-applikationer. 

Allshore kan stödja dig inom området, integration, säkerhet, interoperabilitet, prestanda, nätverkspåverkan och användartester.

Robotics

Robotic Process Automation (RPA) har förändrat hur företagen erbjuder sina tjänster genom att tillåta användare att förenkla, accelerera och förbättra noggrannheten hos manuella och upprepade uppgifter.

Robotics processautomatisering är mer än ett testverktyg. Det finns olika verktyg som gör det möjligt för programvarulager att bygga och genomföra automatiserade tester.

Dessa verktyg är dock uteslutande konstruerade för testning och inget annat. Robotic process automation (RPA) verktyg har tagit begreppet testautomatiserings verktyg till nästa nivå, så att människor kan bygga komplexa och reglerade affärsprocesser med liten kunskap om programutveckling.

Testautomatisering

Testautomatisering kan appliceras på pågående projekt och på system som förvaltas. Testautomatisering är investering av ett system och skall appliceras på system som behöver omfattande tester vid uppdateringar. 

Allshore har hjälpt många kunder att lyckas med testautomatisering där kunderna istället kunnat lägga värdefull tid på andra viktiga aktiviteter än att upprepa testfallen manuellt.

Prestandatestning

Om ditt företag har ett system som erbjuder verksamhetskritiska tjänster till användare eller andra system så behöver ni säkra att systemet kan leverera de tjänsterna även om systemt i kritiska perioder utsätts för hög belastning.

Allshore verifierar och säkerställer att ert system uppfyller de krav som ni har på prestanda.

Regressionstestning

Regressionstestning är ett av de viktigaste testaktiviteten att implementera och underhålla.

Regressionstestning ger er kvittens på att systemet fortfarande kan leverera de tjänster som ni erbjuder efter olika typer av förändringar/uppdateringar i systemet.

När ni lägger till nya funktioner eller om system uppdateras så behöver ni säkra att funktionalitet inte har påverkats negativt.

Det säkrar Allshore genom att bygga upp ett infrastruktur för att säkra planering, underhåll, exekvering och rapportering av regressionstestning.

Integrationstestning

Allshore säkerställer er integrationstestning genom att verifiera all integration på flera olika nivåer. Integrationstestning genom att verifiera integrationer inom ett system och sedan säkra integrationer i systemets omgivning. 

Integrationstestningen säkras i flera steg. Genom att först genomföra en begränsad integrationstest mellan få accesspunkter för att sedan bygga på testningen med fler integrationspunkter.

När fullt end to end flöde har säkrats så bygger vi på testning med automatisering där vi kan säkra integrationer även vid olika mängder data och brus. 

Vi testar integrationer genom positivia och negativa tester för att säkerställa att systemet även är stabilt när det utsätts för olika stressmoment.

Acceptanstestning

Accpetanstestning innebär att systemet verifieras för att kvalitetssäkra att användning av systemet efter implemenation eller uppdatering fungerar enligt er businessmodell. 

Det är vanligt att många företag beställer en uppgradering eller implementation som levereras och som säkrats genom System Test, System Integrationstest och andra typer av tester men som inte har säkrats inom verksamheten. 

System fungerar men verksamheten kan inte använda systemet enligt den businessprocess som man har och tvingas att anpassa sig till systemet istället för att ha ett system som stödjer verksamheten.

Allshore säkrar er acceptanstestning genom att tidigt säkerställa att all testning innan och under acceptanstestning har verksamheten i fokus.

Allshore säkrar att all testning som sker innan acceptanstestning inte bara säkrar produkten utan även förbereder systemet för en smidig acceptanstestning.

Vi hjälper er att ta fram acceptanstestfall och säkrar rapportering och underhåll av dessa.

Test av hårdvara

Allshore har erfarenhet av att testa olika typer av hårdvara som bland annat mobiltelefoner, spelkonsoler, hårdvara för fordonsindustrin.

Säkerhetstester

Att verifiera att ett system är säkert kräver bra samarbete inom hela organisationen.

Systemsäkerhet handlar lika mycket om bra rutiner och skydd av information som att verifiera säkerheten inom systemet. 

Allshore och de partners som vi har säkerställer att båda dessa aspekter verifieras.

TESTPAKET POC

Allshore test MAX

Vi tar allt ansvar för er Test. Arbetet börjar med fullständig utvärdering av nuvarande Test inom er organisation och utvärdering av framtida behov av test. Vi stödjer lokalt med testledare och genomför arbetet efter uppstart hos er via en privärd nearshore-leverans.

 

Vi tar fullt ansvar för att:
$
Bygga infrastrukturen för test
$
Uppbyggnad/ förbättring av testprocesser
$
Implemenation/ underhåll testverktyg
$
Design av  nya och underhåll av existerande testfall
$
Exekvering och uppföljning av testfall
$
Defektprocess och defektuppföljning
$
Testdata och underhåll av testdatar
$
Regressionstestning
TESTPAKET POC

Allshore test MEDIUM

Vi tar allt ansvar för ett Testområde (exempelvis Regressionstestning, Testautomatisering, Prestandatest) och påbörjar arbetet med fullständig utvärdering. Vi stödjer lokalt med testledare och genomför arbetet efter uppstart hos er via en privärd nearshore-leverans

 

Vi tar fullt ansvar för att:
$
Utvärdera nuvarande testprocess inom området
$
Uppbyggnad/Förbättring av Testprocessen
$
Väljer rätt verktyg till detta testområde
$
Underhåll av existerande testfall
$
Design, Exekvering och uppföljning av nya testfall
$
Testdata och underhåll av testdata för testområde
TESTPAKET POC

Allshore test MEDIUM

Vi tar allt ansvar för ett Testområde (exempelvis Regressionstestning, Testautomatisering, Prestandatest) och påbörjar arbetet med fullständig utvärdering. Vi stödjer lokalt med testledare och genomför arbetet efter uppstart hos er via en privärd nearshore-leverans

 

Vi tar fullt ansvar för att:
$
Utvärdera nuvarande testprocess inom området
$
Uppbyggnad/Förbättring av Testprocessen
$
Väljer rätt verktyg till detta testområde
$
Underhåll av existerande testfall
$
Design, Exekvering och uppföljning av nya testfall
$
Testdata och underhåll av testdata för testområde
TESTPAKET POC

Workshop & Proof of Concept

  • Ni har ett behov att utvärdera och förbättra området regressionstest, testautomatisering, prestandatest eller säkerthetstester?
  • Ni behöver stöd med att bygga ny testmiljö för IOT Testning?
  • Ni behöver stöd för att bygga ny testmiljö för Robotics?

 

Vi träffar er för att genomför workshop för intitial uppföljning och genomgång av den testbehov som ni har. Vi går igenom den information som vi behöver för att planera och sedan genomföra Proof of Concept med er kring det testområde som vi kommit överens om.
$
Vi kommer att samla in nödvändig information som vi tillsammans jobbat fram på workshop
$
Vi bygger en lösning enligt Allshores Proof of Concept modell
$
Vi träffas en andra gång för att presentera arbetet med Proof of Concept
TESTPAKET POC

Workshop & Proof of Concept

  • Ni har ett behov att utvärdera och förbättra området regressionstest, testautomatisering, prestandatest eller säkerthetstester?
  • Ni behöver stöd med att bygga ny testmiljö för IOT Testning?
  • Ni behöver stöd för att bygga ny testmiljö för Robotics?

 

Vi träffar er för att genomför workshop för intitial uppföljning och genomgång av den testbehov som ni har. Vi går igenom den information som vi behöver för att planera och sedan genomföra Proof of Concept med er kring det testområde som vi kommit överens om.
$
Vi kommer att samla in nödvändig information som vi tillsammans jobbat fram på workshop
$
Vi bygger en lösning enligt Allshores Proof of Concept modell
$
Vi träffas en andra gång för att presentera arbetet med Proof of Concept

Vill du veta mer?

  • Tveka inte att kontakta oss. Slå gärna en signal eller maila så återkopplar vi inom kort.

Allshore AB, C/O No18 Grand Central
Centralplan 15
111 20 Stockholm

Följ oss

Kontakta oss gärna via formuläret eller slå en signal om du vill veta mer hur vi arbetar med Nearshore/Offshore. Välkommen!

COPYRIGHT 2018 ALLSHORE AB | Design by VIZITO